Имате въпроси? Обадете ни се тел. 0700 450 12
 

Професионализъм
и експертни решения

предлагаме това, което смятаме, че липсва на днешния пазар – високо професионален, но същевременно и личен подход при събирането на просрочени вземания.

вижте как

 

Ние разрешаваме Вашите проблеми

Екипът ни е специализиран в дейността по събиране на проблемни вземания.

Диалогът води до успех

Приоритет в нашата работа са бързото разрешаване на всеки казус и взаимната удовлетвореност.

Нямате възможност да погасите цялото задължение?

Ще разгледаме Вашия случай и ще предоставим специално за Вас и индивидуално решение.

Последици при неизпълнение?

Ще предприемем установените по закон процедури - запор на вземане, банкови сметки, опис и продан на имущество и други.

някои от нашите клиенти

някои от нашите клиенти: ДСК, Уникредит Булбанк, Фибанк, Райфанзенбанк