Имате въпроси? Обадете ни се тел. 0700 450 12
Аутсорсинг чрез Макроадванс

Извънсъдебно събиране на вземания

През последните няколко години „Макроадванс“ АД се реализира успешно и в областта на извънсъдебното събиране на просрочени вземания, като към настоящия момент дейността по извънсъдебно събиране на вземания се осъществява от Макроадванс Дет Мениджмънт. Наши клиенти са „Алфа Банк“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД, „Обединена Българска Банка“ АД, „Първа Инвестиционна Банка“ АД, „Орифлейм България“ ЕООД и други.

Целта на нашето сътрудничество е оздравяване на кредитните портфейли на нашите клиенти - финансови институции и търговски дружества. Приоритет при извършване на дейността ни е успешното разрешаване на възникналите казуси между Вас и Вашите клиенти, както и запазване на изградените проефсионални отношения помежду ви.

В процеса по събиране на вземания ангажираме в пълна степен всички налични ресурси:

  • Изграден екип от професионалисти, които осъществяват телефонен контакт с Вашите длъжници;
  • Изпращане на покани и напомнителни писма, в това число и текстови съобщения;
  • Изградена агентска мрежа от професионалисти на територията на цялата страна, които осъществяват посещения на адрес и личен контакт с Вашите клиенти. Това гарантира национално покритие, бързина и качество в процеса на осъществяване на нашата дейност.
  • Самостоятелно разработена информационна система, отговаряща напълно на изискванията на основната дейност на компанията и нормативната уредба в страната, с която осигуряваме постоянен мониторинг и контрол на нашите клиенти, при минимална ангажираност на техния екип.

Ние гарантираме събирането на Вашите вземания, докато Вие се концентрирате върху основната си дейност.

Защо да ни възложите събирането на Вашите вземания?

Защо да изберете аутсорсинг при събирането на вземания?

Работата с нас ще Ви осигури:

  • Професионален подход и лична ангажираност;
  • Оптимизиране на разходите и повишаване на събираемостта;
  • Повишаване на Вашите финансови резултати;
  • Минимална ангажираност на Вашия екип към събиране на вземанията;
  • Съкращаване на административните процеси и дейности за Вас.

Използвайки специализирани методи и професионалисти, намалявате риска от влошаване на отношенията си с Вашия партньор и увеличавате шанса за успешно погасяване на задължението и запазване на изградените бизнес отношения.