Имате въпроси? Обадете ни се тел. 0700 450 12
Аутсорсинг чрез Макроадванс

Съдебно събиране на вземания

В областта на съдебното събиране на вземания разпологаме с екип от квалифицирани специалисти с юридическо образование, притежаващи необходимата квалификация и опит в сферата на гражданския процес и изпълнителното производство. През годините сме установили успешно и дългосрочно партньорство с почти всички частни и държавни съдебни изпълнители, действащи на територията на Република България. Екипът ни проследява ежедневно развитието и промяната в законодателството и съдебната практика.

Разполагаме със собствено разработена информационна система за проследяване хода на делата и подробен анализ, с което осигуряваме на нашите клиенти максимална ефективност и процесуална бързина, както и непрекъсната информираност за развитието на производствата по възложените ни задължения.

В допълнение, екипът ни се стреми в хода на съдебното производство да установи контакт с длъжниците и да ги мотивира към доброволно погасяване, което Ви спестява допълнителни разходи и осигурява събиране на вземането в кратки срокове.

Защо да ни възложите събирането на Вашите вземания?

Защо да изберете аутсорсинг при събирането на вземания?

Работата с нас ще Ви осигури:

  • Професионален подход и лична ангажираност;
  • Оптимизиране на разходите и повишаване на събираемостта;
  • Повишаване на Вашите финансови резултати;
  • Минимална ангажираност на Вашия екип към събиране на вземанията;
  • Съкращаване на административните процеси и дейности за Вас.

Използвайки специализирани методи и професионалисти, намалявате риска от влошаване на отношенията си с Вашия партньор и увеличавате шанса за успешно погасяване на задължението и запазване на изградените бизнес отношения.