Имате въпроси? Обадете ни се тел. 0700 450 12
Макроадванс АД

МакроАдванс АД

МакроАдванс АД е акционерно дружество, създадено през 2010 г., регистрирано като финансова институция в Българска Народна Банка през 2011 г. и вписано като администратор на лични данни в регистъра, воден от Комисията за защита на лични данни през 2010 г. Дружеството е специализирано в дейността по изкупуване и управление на вземания, а притежаваното от „Макроадванс“ АД търговско дружество „Макроадванс Дет Мениджмънт“ ЕООД е с основен предмет на дейност събиране на вземания.

Към настоящия момент активно развиваме дейността си, като предлагаме на нашите клиенти цялостно професионално обслужване, конфиденциалност, професионален подход според спецификата на вземанията и гаранция за дългосрочно партньорство.

Поради богатия опит на мениджмънта в областта на финансовите услуги и усърдната работа на амбициозния екип от квалифицирани професионалисти, МакроАдванс успя да се наложи като предпочитан партньор сред най-големите кредитни институци, действащи на българския пазар, както по отношение на изкупуването на вземания, така и във връзка със съдебното и извънсъдебно събиране на вземания.

Това, което ни откроява:

  • Екип от специалисти с висока квалификация и професионален опит, които успяват да намерят оптималното решение на всеки конкретен казус и да го разрешат във възможно най-кратък срок;
  • Коректност, отговорност и познание на правната норма и границите, в които може да оперираме;
  • Отчитане на репутационния риск за нашите партньори;
  • Собствен контактен (call)-център, чийто екип е ангажиран в комуникацията със задължените лица и способен да реагира адекватно в конфликтни ситуации.
  • Агентска мрежа на територията на цялата страна, което гарантира национално покритие, бързина и качество в процеса на осъществяване на нашата дейност;
  • Вътрешен правен отдел, предлагащ качествена правна услуга на нашите клиенти.
  • Собствено разработена информационна система, отговаряща напълно на изискванията на основната дейност на компанията.

Основна наша цел е да изградим трайни бизнес отношения и дългогодишно сътрудничество с нашите партньори - финансови институции и търговски дружества, подпомагайки ги в процеса на оздравяване на техните кредитни портфейли.

Някои от нашите клиенти